Projecten

 • Infrastructuur tandartsproject (2018)

 • Materniteitsgebouw Sarangkot (2018)

 • Afwerking Netrawati Higher School (2017)

 • Irrigatieproject regio Dhading (2017)

 • Sanitair complex en omheining (2016)

 • Cultuurproject (2016)

 • Nieuwbouw Netrawati Higher Secondary School (2016)

 • Heropbouw Shree Janajyoti Lower Secondary School (2015)

 • Noodhulp na de aardbeving (2015)

 •  Tandartsproject (sinds 2012)

 • Medische hulppost Sarangkot (2011)

 • Sponsorkinderen ism QOLN

 • Projecten ism QOLN

 • Waterproject Sarangkot (2004)

 • Hulp aan Nepalese straatkinderen (2000)

 • Facebook Social Icon

Infrastructuur tandartsproject (2018)

Het tandartsproject, gestart in 2012, blijven we onveranderd steunen. Om de werking van de tandarts te optimaliseren, moest er een aanpassing en verbetering komen van tandartsenlokaal en opslagruimte voor de materialen. In samenwerking met het ziekenhuis van Turnhout wordt hiervoor de nodige steun geboden. Een nieuw lokaal voor de tandarts zal voorzien worden in de nieuwbouw van de materniteit. (foto: vervallen oude tandartspraktijk)

Materniteitsgebouw Sarangkot (2018)

Vanuit overleg met de lokale gemeenschap van Sarangkot bleek dat er een grote nood was om zwangere en pas bevallen vrouwen  beter te kunnen helpen. Daarom zal onze medische hulppost uitgebreid worden met lokalen en medisch materiaal voor opvang en begeleiding van toekomstige en pas bevallen moeders.
De plannen zijn klaar en de voorbereidende werken kunnen starten. 
Vermits dit budgettair een zwaar project is, zal verdere steun gezocht worden.

Afwerking Netrawati Higher School (2017)

De nieuwbouw van de Netrawati school in regio Dhading werd afgewerkt.
Voor de noodzakelijke meubeltjes, klasaankleding en lesmateriaal werd een
aanvullend budget voorzien.

Irrigatieproject regio Dhading (2017)

De aardbeving van 2015 en de felle moessonregens veroorzaakten zware schade aan de watertoevoer en irrigatie voor de dorpjes in regio Dhading. Noodzakelijke herstellingen en nieuwe investeringen werden niet door de overheid voorzien en moesten door de bewoners zelf gerealiseerd worden. Vermits dit project de hele gemeenschap ten goede kwam, geven wij ook graag dit project een financieel duwtje in de rug. Waterleidingen, waterpomp en graafwerken werden door ons gefinancierd.

Sanitair complex en omheining (2016)

Na overleg met de gebruikers, werden er nieuwe toiletten en een omheining rondom de medische hulppost geplaatst.  Het oude, onhygiënische sanitaire complex werd afgebroken en vervangen door een aangepaste constructie. De nieuwe omheining zorgt voor meer veiligheid en beschutting.

1 / 3

Please reload