Waterproject Sarangkot – 2004

Zware moessonregens en aardverschuivingen zorgden in de bergdorpen voor heel wat schade. De aanvoerbuizen die het water vanuit de vallei van Pokhara en de waterbekkens naar de afgelegen dorpen rondom Sarangkot brachten, werden helemaal weggespoeld en vernietigd. Door onze nieuwe sponsoracties en initiatieven kon degelijk materiaal aangekocht worden om de mensen van Sarangkot en omgeving opnieuw van levensbelangrijk zuiver water te voorzien.