Tweede waterproject regio Dhading – 2018

Na het succes van het waterproject in Dhading, kregen we een nieuwe aanvraag met onkostenraming voor uitbreiding van het waterproject naar hoger gelegen dorpjes. Met een eigen inbreng van de dorpelingen, kreeg dit project van ons groen licht.