Infrastructuur tandartsproject – 2018

Het tandartsproject, gestart in 2012, blijven we onveranderd steunen. Om de werking van de tandarts te optimaliseren, moest er een aanpassing en verbetering komen van tandartsenlokaal en opslagruimte voor de materialen. In samenwerking met het ziekenhuis van Turnhout wordt hiervoor de nodige steun geboden. Een nieuw lokaal voor de tandarts zal voorzien worden in de nieuwbouw van de materniteit.