Hulp aan Nepalese straatkinderen – 2000

Ons eerste project na een bewogen Nepalreis in 1998. Onder de indruk van de schoonheid, de armoede en het gebrek aan medische verzorging en opleiding, besloten we iets te ondernemen voor dit arm land. De winst van enkele fuiven werd geschonken aan KUMARI, een organisatie die zich in Kathmandu inzette voor de opvang van straatkinderen.